Zingeving aan het leven en weke rol speelt het in het dagelijks leven

Zingeving is als term best wel ingeburgerd, maar de betekenis blijft voor velen toch best lastig te begrijpen. Dat is dan ook niet zo gek. We kunnen namelijk vanuit verschillende perspectieven kijken naar het begrip zingeving. Het begrip heeft enorm veel gedaantes.

Dit is dan geen reden om dit belangrijke begrip te vermijden. Hier zul je meer informatie krijgen over de betekenis en het maken van concrete voorbeelden. Ook zul je meer lezen over het belang en de rol van zingeving in jouw leven.

Wat is de betekenis van zingeving

Zingeving gaat over de manier waarop we zin geven aan ons persoonlijke bestaan. Een ander woord voor zin is betekenis.

Bij zinloosheid kunnen we onszelf iets voorstellen. Hoe zou het zijn  als je met alle tandenstokkers in de wereld zou moeten tellen met de hand, dit omdat iemand je verplicht dit te doen. Je zou dit onmogelijk vinden voor in je huidige leven het zou ook nooit lukken, maar toch moet je het afronden. Dat voelt als een zinloze actie. Zin gaat dus over onder andere de belangwekking van het doel, het moet wat waardevols zijn. De term zingeving wijst op het feit dat de zin in ons leven niet gegeven is, die moeten we zelfs aanmaken, dit vaak onbewust.

Zingeving kun je als volgend omschrijven:

 • Een proces: betekenis geven aan de wereld en onszelf vanuit het zingevingskader dat we in de loop van ons leven hebben opgebouwd. Een zingevingskader kan een religie of levensbeschouwing zijn, of een meer persoonlijk vormgegeven spiritualiteit.
 • Een behoefte: betekenis willen geven en waarde toekennen aan onszelf, onze omgeving ons dagelijks leven en eigenlijk ons leven als geheel, dat noemen we een psychologische behoefte.
 • Een ervaring: zingeving is een persoonlijke betekenisvolle verhouding tot de wereld, die we in onszelf ervaren als voldoening of vervulling.
 • Een vermogen: iets wat we dan ook verder kunnen ontwikkelen.

Het gaat er vooral om dat je begrijpt waar het begrip over gaat.

De zeven zingevingsbehoeftes

Het begrip word wat verder ingekleurd zodat we er wat gevoel bij krijgen. Deze zeven zingevingsbehoeftes leggen het beter uit:

 

 • Doelgerichtheid: weet je wat je met het leven wilt? Kun je daar ene levendig beeld van schetsen
 • Morele rechtvaardiging kun je leve naar wat belangrijk voor je is? Weet je wat belangrijk voor jou is?
 • Eigenwaarde: vind je jezelf de moeite waard? Voel je dat dan ook daadwerkelijk?
 • Competentie: kun je controle uitoefenen op je eigen leven? Of heb je het gevoel dat jij geleefd word op deze aarde.
 • Begrijpelijkheid: heb je een begrijpelijk verhaal over je leven? Of voelt het als een verwarrende chaos?
 • Verbondenheid: voel je je verbonden met anderen of met een geloof?
 • Transcendentie: voel je je deel van een groter geheel?

Dat is zingeving als behoefte, en dat wijst op hoeveel voldoening zingeving kan geven in het dagelijks leven. Geluk word hier bewust niet gebruikt, want geluk is een stuk vluchtiger, en zingeving maakt niet per definitie gelukkig.

Zingeving gaat in grote mate over de ander: wat dragen we bij aan het leen van de ander, aan het grote geheel? Hoe voelen we ons verbonden met anderen? Hoe overstijgen we hiermee onszelf en ons eigenbelang.

wat is zingeving

Is het alledaags of existentieel

We kunnen een onderscheid gaan maken tussen alledaagse en existentiële zingeving. De laatste gat over de zin van ons bestaan, terwijl alledaagse zingeving gaat over het begrijpen van het alledaags, zoals je weg vinden in het verkeer. De meeste mensen zijn of een normaal niveau niet echt bezig met existentiële zingeving. Dit proces vindt dan ook onbewust plaats: we doen een ritueel voor de geboorte, gaan naar de kerk, of maken speciale reizen naar plekken die betekenis voor ons hebben.

Als je diepgaandere gesprekken hebt met vrienden of familie is er steeds sprake van zingeving. We onderzoeken dan hoe de ervaringen verwerkt kunnen worden, wie we willen zijn en wat voor ons van belang is.

Waarom is zingeving dan zo belangrijk?

De vraag die belangrijk is om jezelf te gaan stellen is: Hoe voel jij je bij het begrip zinloosheid. Denk hierbij aan zinloos geweld, oorlogen, winstbejag in voordeel van jezelf, concurrentie en eenzaamheid. Natuurlijk zijn er wel meerdere onderwerpen die erbij horen, maar denk even na bij deze genoemde zaken. Wat geeft het begrip zinloosheid het sterkste gevoel bij een van deze onderwerpen in jouw leven.

 

 

Het is het voelen van iets dat ontbreekt dat is dan de zin. Wanneer je alleen bent op je kamer in de avond en je zit tv te kijken, kan het zijn dat dat gevoel pijnlijk gemist wordt. We missen dan wat ons leven zin geeft: verbinding met anderen.

Wie weinig zin ervaart, is niet gemotiveerd, somber en moe. Wie wel de zin in het leven voelt, is veerkrachtiger. Wat inhoud dat die persoon beter in staat is om tegenslagen boven te komen. 

 

Stel je voor dat je kamer plotseling afbrand. Wie beschikt er dan over de motivatie en kracht o meen nieuwe kamer te gaan bouwen of misschien wel een heel nieuw leven, omdat het hele huis daarna ook nog is afbrand. Zo zou het zijn dat als een persoon met twee kinderen er alles aan zou gaan doen om een nieuwe plek te maken voor de kinderen, of zou de persoon die alleen maar elke avond alleen tv kijkt ook dat gevoel hebben van een nieuwe start willen maken.

 

 

Het is misschien een beetje aan de beschuldigende kant, van je kan beter maar niet alleen zijn. Dat is zeker niet de bedoeling. Er is ook helemaal niks mis met alleen zijn. Er zijn zat mensen die enorm veel alleen hebben kunnen bereikt. Het is wel zo dat we leven in een maatschappij waarin de zin ons soms gewoon ontglipt en dat resulteert bij sommigen dan niet een sprake van schuld. Terwijl als je actief bezig wilt zijn met zingeving, zou elke week alleen tv kijken de hele avond jou wel een slecht gevoel kunnen geven.

Zin in werk hebben

Zingeving in werk gaat over de ervaring dat je werk. En jij, ertoe doet. Dat is geen vanzelfsprekendheid: het is een proces, net zoals zingeving in het algemeen. Het gaat bij een werkplek dan ook over de verbondenheid tussen jou en je collega’s versterken, waardering naar elkaar uitspreken en samen op een prettige manier werken aan betekenisvolle doelen. Door dat op de werkvloer te doen, zou het werken gelijk ook meer zingeving hebben en een stuk prettiger voelen om te doen.

Het is tegenwoordig wel zo dat werk een grote rol speelt in onze persoonlijke zingeving. 

 

Het is dan niet zo dat je al je zingeving hoeft te vinden in je werk, maar kan best zijn dat je enorm veel zingeving kan vinden in goed en betekenisvol werk. Maar er is wel meer dan werk, want je wilt niet een werkverslaving krijgen. Zoals ik zei er zijn meer dingen waar zingeving aanbod komt. Denk dan aan hoe je omgaat met je familieleden, vrienden en kennissen en welke hobby’s jou voldoening en zingeving geven.