Vertrouwen opbouwen

Vertrouwen is een van de belangrijkste factoren van een succesvolle relatie. Een persoon vertrouwt een ander wanneer diegene het gevoel heeft kwetsbaar te kunnen zijn in het bijzijn van die persoon. Je kunt dan ook werken aan vertrouwen in je relatie als je daartoe bereid bent inspanning voor te geven. Om vertrouwen op de bouwen, is het belangrijk dat je ook betrouwbaar gedrag gaat laten zien. Hieronder 3 tips die jou gaan helpen om meer betrouwbaar te zijn voor mensen.

1. Wees betrouwbaar

 • Doe altijd wat je zegt. Het is belangrijk dat je in stappen gaat werken aan een fundering voor vertrouwen. Dit is dan doen wat je zegt dat je zal gaan doen. Hoe klein het ook is, zoals iets van een afspraak afzeggen of niet in staat zijn om iets door te zetten. Dit soort dingen zullen langzamerhand wel wat scheuren brengen in het vertrouwen. Het is dan zo dat het niet zo erg is als je je niet altijd aan je woord kan houden, maar komt dit geleidelijk voor is het wel voor mensen in de omgeving niet fijn. Dit kan dus leiden tot minder vertrouwen.
 • Houd je aan je beloftes. Voor vertrouwen is het nodig dat mensen geloven dat ze op je kunnen rekenen op lange termijn. Als je dan iemand iets belooft, zul je je daar ook aan moeten houden. Het is natuurlijk mogelijk om een belofte niet na te kunnen komen, maar leg dan in een persoonlijke gesprek uit waarom je dat wat je had gezegd niet na zal kunnen komen. Doe dit al helemaal als het gaat om een grote belofte. Soms is alleen uitleg dan niet genoeg, en zul je wat nieuws moeten beloven aan die persoon. Alleen kom je dat ook niet na is het wel echt een groot probleem. Zorg dat je wel belang laat zien voor die oorspronkelijke belofte.  Hoe klein of onbelangrijk ook mag lijken, wees bewust van het feit dat de ander er een groot belang aan kan hechten. Als je op wat voor manier dan ook niet in staat bent om woord te houden, kan dit als een grote teleurstelling komen voor de ander.
 • Wees zo consistent mogelijk. Belangrijke van vertrouwen is dat je je kan houden aan je woord. Dit dan niet een keer, maar eigenlijk zo vaak mogelijk voor een lange periode. Een betrouwbaar persoon is dan ook iemand waar je zo goed als altijd op kan rekenen.
vertrouwen

2. Wees altijd eerlijk in welke situatie dan ook

 • Vertel altijd de waarheid . Er zijn zeker wel momenten in het leven waarin het soms toch verstandiger lijkt om niet de complete waarheid te vertellen, is eerlijkheid in meeste gevallen wel het best.
 • Het moment wanneer je het beste de waarheid kunt vertellen, is wanneer je zou profiteren van een leugen. Als je waarachtig kunt zijn ten koste van jezelf, dan laat je ook zien dat je relatie met de ander waardevol voor je is. Je laat dan de ander ook zien dat zijn of haar welzijn belangrijker voor jou is dan jouw eigen.
 • Denk je leent auto of fiets van je vriend of vriendin. Komt er een flinke deuk in doordat jij ermee ergens tegen aan rijd. Wat ga je dan doen. Het beste is om gewoon eerlijk te zijn en aan te geven dat jij de fout hebt gemaakt. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je schade moet betalen, maar een goede vriend of vriendin zal nooit boos worden zolang je eerlijk bent.
 
 • Bij een leugen toegeven dat het een leugen was. Soms heb je het gevoel wel dat liegen onvermijdelijk is. Soms doe je het ook zonder erover na te denken. Als je tegen iemand gelogen hebt, kun je de leugen het best maar zo snel mogelijk opbiechten. Leg vervolgens uit waarom je de leugen vertelde en zeg ook dat je er enorm veel spijt van hebt. Word je betrapt op een leugen, ga dit dan niet ontkennen. Dit is niet meer dan een verdere leugen vertellen, en zal dan ook het vertrouwen alleen maar verminderen.
 • Spreek altijd vanuit je hart. Als je het gevoel hebt dat je tegen iemand moet liegen, dat om de gevoelens van die persoon te sparen of om jezelf te beschermen tegen een ongunstige reactie van die ander, zoek dan een ankerpunt om op te richten. Kies wat positiefs uit over die persoon en benadruk dat in je communicatie. Praat over het anker van goedheid in plaats van het slechte nieuws dat je moet bedrukken. Het is een combinatie van positieve feedback en negatieve feedback, maar door dus positieve dingen te zeggen bij een negatief ding. Komt het goed en niet aanvallend over. Zo geef je dan ook goed feedback.
 • Het is ook belangrijk dat je laat merken dat je bereid bent om naar de ander te luisteren. Het kan nuttig zijn om gebruik te maken van zinnen zoals, ‘Het lijkt me’ of ‘Ik geloof dat’, waarmee je benadrukt dat dit niet jouw perceptie van de waarheid is. Hiermee laat je zien dat je openstaat voor andere gezichtspunten op het onderwerp van het gesprek. Zo kan het helpen bij het behouden van relaties op basis van vertrouwen.
 
 • Druk je gevoelens uit naar anderen. Het is belangrijk dat je niet alleen maar harde feiten overbrengt, want dan kom je als koud en afstandelijk over. Dat is niet wat iemand ziet als vertrouwelijk. Er zijn soms ook momenten dat je je gevoelens onder controle moet houden. Dit omdat het moeilijk is iemand te vertrouwen wiens emoties onvoorspelbaar zijn of wispelturig. Controle hebben over jouw gevoelens op de juiste momenten zorgt ook voor respect en bewondering van anderen.
 • Ook is het belangrijk dat je geheimen van anderen kan bewaren en daar dan niks mee doet. Zo ben je loyaal naar diegene in de zin van dat je zijn of haar geheim bewaard. Ook niet achter iemand zijn of haar rug om praten. Dat is nooit goed voor vertrouwen.
Wat er hoort bij vertrouwen

3. Open zijn naar anderen

 • Geef uit jezelf informatie aan anderen. Wanneer er een gelegenheid is dat je vaag zou kunnen gaan doen, kun je overwegen of het misschien slimmer is om meer informatie te verstrekken. Het is vaak een goede idee om vrijwillig informatie te verstrekken en daarmee te laten zien dat je niets achterhoudt. Hier twee voorbeelden:
 • In een nieuwe liefdesrelatie kan de ene partner aan de andere vragen: “Hoe was je dag?”, waarop de ander kan antwoorden met: “Het was wel redelijk.” Hiermee bouw je geen vertrouwen op, omdat je geen daadwerkelijke informatie hebt gedeeld.
 • Stel je nu een andere reactie voor, zoals: “Wel, ik ben vandaag naar de dokter geweest. Ik dacht dat er niet veel aan de hand was, maar de dokter vermoedt dat ik last heb van dementie. Ze zei dat ze er nog geen harde conclusies aan kon verbinden, en ze wil dat ik volgende week langskom voor meer onderzoek. Ik weet niet of het iets is waar ik me zorgen over moet maken.” Deze reactie wijst op openheid en bouwt aan vertrouwen.
 
 • Laat geen belangrijke details achter de rug. De belangrijkste reden waarom het beter is om geen informatie achter te houden, is omdat het moeilijk is om consistent te blijven in dat wat je deelt. Mensen zullen tegenstrijdige zaken gaan opmerken in wat je aan het delen bent. Je zult hierdoor minder geloofwaardig zijn en ook laat je maar weinig weg . Vertrouwen opbouwen is wanneer je mensen alles verteld van wat ze moeten of willen weten.
 
 • Als er zaken zijn die je liever niet deelt, zeg dat dan eerlijk. Je hoeft niet al je meeste persoonlijke dingen te delen met iedereen om vertrouwen te creëren. Je moet nooit vergeten dat je het recht hebt om privé informatie achter te houden. Dit zullen anderen jou ook niet kwalijk nemen. De sleutel tot geloofwaardig overkomen en tegelijktijdig je privacy bewaren, is het stellen van duidelijke grenzen voor jezelf en anderen. Indien je toch een vraag krijgt over persoonlijke informatie kun je altijd nog aangeven dat je er momenteel niet aan toe bent, maar dat het niks ernstigs is. Wat de luisteraar een gevoel van geborgenheid geeft. Probeer niet onduidelijk of oneerlijk over de persoonlijke informatie te zijn. Daar schiet je niks mee op en leidt tot minder vertrouwen als de ander erachter komt dat er niks van klopt.